L' osteopatia és una tècnica que mira a la persona des d'un punt de vista global i holístic. Un dels seus principis és el de la lliure circulació de tots els fluids del cos, ja que l'estancament d'aquests fluids crea un terreny prolífer per a moltes patologies.

Per aconseguir que el cos recuperi el seu equilibri natural, l'osteòpata farà servir conjuntament diferents tècniques de l' osteopatia estructural, visceral i / o cranial.

L' osteopatia estructural se centra en l'alliberament articular i / o muscular d'aquelles estructures que hagin patit una disminució o un increment de la seva mobilitat i / o de la tensió muscular de la zona afectada.

Durant aquestes sessions es poden aplicar diversos procediments: amassaments musculars, ajustaments articulars, estiraments, tècniques fascials, etc.

Les vísceres tenen el seu propi moviment i en el cas que una víscera no es mogui de forma adequada, això afectarà l'equilibri global de l'organisme. Aplicant diverses tècniques aconseguirem restaurar la seva motilitat natural.

De la mateixa manera que l'osteopatia estructural es basa en les hipermobilitats i hipomobilitats de l'estructura, l'osteopatia cranial ho fa amb les dels ossos del crani i es basa en el lliscament d'uns amb altres i en la plasticitat de les seves estructures.

No obstant això, a través de l'osteopatia cranial, també podrem influir de manera positiva en el sistema nerviós central, relaxant, entre d'altres, el to muscular.

Tornar

Següent ⇒ Drenatge Limfàtic